JA Teline III - шаблон joomla Книги

Monday, Jan 22nd

Last updateFri, 19 Jan 2018 9am

You are here: Home TIN TỨC CAO SU GIÁ CAO SU Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 12/12/2017

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 12/12/2017

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thai RSS3 (giao tháng 1/2018)

$1.60/kg

Thai STR20 (giao tháng 1/2018)

$1.43/kg

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 1/2018)

$1,080/tonne

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 1/2018)

$1,180/tonne

Malaysia SMR20 (giao tháng 1/2018)

$1.43/kg

Indonesia SIR20 (giao tháng 1/2018)

$0.73/lb

Thai USS3

42.63 baht/kg

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters