Chuyên trang cao su

Thứ bảy, 28/02/2015

Last update:08:52:11 AM GMT

Website caosu.net: TIN TỨC CAO SU GIÁ CAO SU

GIÁ CAO SU

Giá cao su tại một số địa phương ngày 28/02/2015

Email In PDF.

Tên sản phẩm

argaiv1992

Giá (VNĐ/Kg)

Địa chỉ bán

Tăng – Giảm

Mủ cao su RSS3

29.900

Gia Lai - TP.Pleiku

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Bình Phước - Lộc Ninh

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Bình Dương - Bến Cát

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Kon Tum - TP.Kon Tum

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Đắk Lắk - Buôn Đôn

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Đắk Nông - Đắk Mil

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Quảng Trị - Vĩnh Linh

-200

Mủ cao su RSS3

29.900

Quảng Bình - Bố Trạch

-200

Cao su SVR10

24.500

Gia Lai - TP.Pleiku

-100

Cao su SVR10

24.500

Bình Phước - Lộc Ninh

-100

Cao su SVR10

24.500

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

-100

Cao su SVR10

24.500

Bình Dương - Bến Cát

-100

Cao su SVR10

24.500

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

-100

Cao su SVR10

24.500

Kon Tum - TP.Kon Tum

-100

Cao su SVR10

24.500

Đắk Lắk - Buôn Đôn

-100

Cao su SVR10

24.500

Đắk Nông - Đắk Mil

-100

Cao su SVR10

24.500

Quảng Trị - Vĩnh Linh

-100

Cao su SVR10

24.500

Quảng Bình - Bố Trạch

-100

Cao su SVR3L

29.700

Gia Lai - TP.Pleiku

-200

Cao su SVR3L

29.700

Bình Phước - Lộc Ninh

-200

Cao su SVR3L

29.700

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

-200

Cao su SVR3L

29.700

Bình Dương - Bến Cát

-200

Cao su SVR3L

29.700

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

-200

Cao su SVR3L

29.700

Kon Tum - TP.Kon Tum

-200

Cao su SVR3L

29.700

Đắk Lắk - Buôn Đôn

-200

Cao su SVR3L

29.700

Đắk Nông - Đắk Mil

-200

Cao su SVR3L

29.700

Quảng Trị - Vĩnh Linh

-200

Cao su SVR3L

29.700

Quảng Bình - Bố Trạch

-200

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Gia Lai - TP.Pleiku

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Bình Phước - Lộc Ninh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Đồng Nai - TP.Biên Hòa

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Bình Dương - Bến Cát

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Tây Ninh - TX.Tây Ninh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Kon Tum - TP.Kon Tum

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Đắk Lắk - Buôn Đôn

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Đắk Nông - Đắk Mil

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Quảng Trị - Vĩnh Linh

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Quảng Bình - Bố Trạch

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Bình Thuận - Hàm Thuận Bắc

0

Mủ cao su tạp (dạng chén)

10.400

Phú Yên - Sông Hinh

0

Nguồn: Nhà Nông

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 27/2/2015

Email In PDF.

March 

Sellers’ Offer Price

Sen/Kg

US Cents/Kg

SMR CV

671.5

203.35

SMR L

616

186.55

SMR 5

519.5

157.35

SMR GP

516.5

156.4

SMR 10

509.5

154.3

SMR 20

507.5

153.7

Tone of Market:  Quiet

Information obtain from: Lembaga Getah Malaysia – Malaysian Rubber Board
– Prices varies depending on specific Terminal Handling Charge. Prices reflect a calculated Terminal Handling charge of 3 Sen/Kg and 1 US Cent/Kg.

Nguồn: thitruongcaosu.net

Giá cao su tại Thái Lan ngày 27/02/2015

Email In PDF.

Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 03.2015

Giao tháng 04.2015

Bangkok 

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

62.55

62.30

62.75

62.50

RSS 2

61.95

61.70

62.15

61.90

RSS 3

61.40

61.15

61.60

61.35

RSS 4

61.10

60.85

61.30

61.05

RSS 5

60.65

60.40

60.85

60.60

STR

STR 5L

51.95

51.70

52.15

51.90

STR 5

50.05

49.80

50.25

50.00

STR 10

49.35

49.10

49.55

49.30

STR 20

48.95

48.70

49.15

48.90

Concentrated Latex *

36.95

36.70

37.15

36.90

Nguồn: thitruongcaosu.net

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 27/02/2015

Email In PDF.

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi so với ngày 26.02.2015

Thai RSS3 (4/2015)

$1.90/kg

+$0.01

Thai SRT20 (4/2015)

$1.51/kg

0

Malaysia SMR20 (4/2015)

$1.43/kg

+$0.01

Indonesia SIR20 (4/2015)

$0.76/lb

0

Thai USS3

50 baht/kg

0

Thai 60-percent latex (drum/ 4/2015)

$1,040/tonne

+$10

Thai 60-percent latex (bulk/ 4/2015)

$1,140/tonne

+$10

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters

Các bài viết khác...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL