Chuyên trang cao su

Chủ nhật, 24/05/2015

Last update:06:48:29 AM GMT

Website caosu.net: TIN TỨC CAO SU GIÁ CAO SU Giá cao su tại một số địa phương ngày 03/05/2013

Giá cao su tại một số địa phương ngày 03/05/2013

Email In PDF.

Tên sản phẩm

argaiv1962

Giá (VNĐ)

Tỉnh/Thành

Cao su SVR10

42.900

Gia Lai

Cao su SVR10

42.900

Bình Phước

Cao su SVR10

42.900

Đồng Nai

Cao su SVR10

42.900

Bình Dương

Cao su SVR10

42.900

Tây Ninh

Cao su SVR10

42.900

Kon Tum

Cao su SVR10

42.900

Đắk Lắk

Cao su SVR10

42.900

Đắk Nông

Cao su SVR10

42.900

Quảng Trị

Cao su SVR10

42.900

Quảng Bình

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Gia Lai

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Bình Phước

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Đồng Nai

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Bình Dương

Cà phê vối nhân xô

42.500

Kon Tum

Cà phê vối nhân xô

42.200

Kon Tum

Cà phê vối nhân xô

42.500

Bình Phước

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Tây Ninh

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Kon Tum

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Đắk Lắk

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Đắk Nông

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Quảng Trị

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Quảng Bình

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Bình Thuận

Mủ cao su tươi(nước)

43.7-44.1

Phú Yên

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Gia Lai

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Bình Phước

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Đồng Nai

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Bình Dương

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Tây Ninh

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Kon Tum

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Đắk Lắk

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Đắk Nông

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Quảng Trị

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Quảng Bình

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Bình Thuận

Mủ cao su tạp (dạng chén)

19.900-20.300

Phú Yên

Nguồn: Nhà Nông